Lange en koarte ienlûden yn it Frysk: in reaksje op De Haan (1999)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

156 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)130-154
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume52
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit