Lange termijn resultaten van radiale keratotomie

P.T.V.M. de Jong, C. Breebaart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2421-2423
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume134
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit