Langer doorwerken in Europa?

W.S. Conen, H. van Solinge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

48 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als gevolg van de vergrijzing zullen de kosten van onze welvaartsstaat stijgen. Ook zal het arbeidsaanbod op termijn afnemen. Sinds het midden van de jaren negentig staat daarom de verhoging van arbeidsdeelname van (onder andere) ouderen hoog op de agenda van de Nederlandse en Europese beleidsmakers. Maar hoezeer beleidsmakers ook overtuigd zijn van de noodzaak tot langer doorwerken, uiteindelijk zijn het werknemers die samen met hun werkgever alle plannen in de praktijk moeten gaan brengen. Wat vinden werknemers van de plannen over de verhoging van de pensioenleeftijd?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume28
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit