Langer doorwerken valt nog niet mee

K. Henkens, H. van Solinge, M. Damman, E. Dingemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

112 Downloads (Pure)

Samenvatting

Door de elkaar snel opvolgende veranderingen in de regelgeving rondom het pensioen moeten werknemers én werkgevers hun oriëntatie op pensioen grondig herzien. Voor grote groepen werknemers raakte de pensioendatum waarop men al jaren rekende plotseling uit zicht. Nieuw NIDI-onderzoek laat zien hoe oudere werknemers reageren op de wijzigingen in de pensioenregelingen: veel oudere werknemers voelen zich overvallen en boosheid is vaak troef. Langer doorwerken blijkt voor een aanzienlijke groep oudere werknemers niet mee te vallen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit