Langer leven, langer werken

M. Damman, C.J.I.M. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Een steeds groter deel van de werkzame beroepsbevolking bestaat uit 50-plussers. In sommige bedrijfstakken is het aantal vijftigers de afgelopen jaren zelfs groter geworden dan het aantal dertigers. Een verdere toename ligt in het verschiet nu beleidsinspanningen om ouderen langer aan het werk te houden hun vruchten beginnen af te werpen. Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen een stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd van 61 jaar in 2006 tot 63 jaar in 2011. Hoe blijven deze oudere werknemers gemotiveerd en geëngageerd in de jaren voor pensioen?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-25
TijdschriftGids voor Personeelsmanagement: Vaktijdschrift voor de HR Professional
Volume2012
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit