Langer werken en pensionering: De rol van gezondheid

A. Koekkoek, M. Damman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Door veranderingen in de regelgeving rond (vervroegd) pensioen moeten veel oudere werknemers langer werken dan zij aanvankelijk hadden voorzien. De afgelopen decennia was een slechte gezondheid één van de redenen om vervroegd te stoppen met werken. Nu vervroegde pensionering alleen nog tegen hoge kosten een optie is, ontstaat de vraag hoe oudere werknemers – en met name degenen met gezondheidsklachten – nu denken over doorwerken en pensionering.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)65-68
TijdschriftGeron
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit