Langetermijntrends in de rechtspraak bij de gewestelijke hoven van justitie in de Noordelijke Nederlanden van ca. 1450 tot ca. 1800

M.C. Le Bailly

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-67
TijdschriftPro Memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit