Langman gaf regionale groei de statuur van de Deltawerken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  834 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)10
  Aantal pagina's1
  TijdschriftFriesch Dagblad
  StatusGepubliceerd - 12 aug 2016

  Citeer dit