Language and Communication in the Republic of Letters: the Uses of Latin and French in the Correspondence of Joseph Scaliger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-34
TijdschriftBibliotheque d'Humanisme et Renaissance
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit