Language and Thought in Hildegard of Bingen’s Visionary Trilogy: Close and Distant Readings of a Thinker’s Development

Dinah Wouters, Jeroen de Gussem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-60
TijdschriftParergon
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit