Language approaches used with deaf pupils in Scottish schools: 2001-2004

M. Grimes, E. Thoutenhoofd, D. Byrne

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)530-551
  TijdschriftJournal of Deaf Studies and Deaf Education
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit