Language in the Mines

L. Cornips (Gastredacteur), P.C. Muysken (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Language in the Mines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences