Language, Mobile Phones and Internet: A Study of SMS Texting, Email, IM and SNS Chats in Computer Mediated Communication (CMC) in Kenya

S. Barasa

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • Mous, M., Promotor, Externe Persoon
  • van Oostendorp, M., Promotor
  • Cornips, L., Promotor
  • Bennis, H.J., Promotor
Datum van toekenning11 nov. 2010
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit