Language Planning in the Low Countries (1996-2005): The Dutch Language Union

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)78-98
TijdschriftSociolinguistica : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistic
Volume21
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit