Language planning in the Low Countries (1996-2005): The Dutch Language Union1

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)234-256
TijdschriftSociolinguistica : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistic
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit