Lanthanum in Water, Sediment, Macrophytes and chironomid larvae following application of Lanthanum modified bentonite to lake Rauwbraken (The Netherlands)

Frank van Oosterhout (Co-auteur), Guido Waajen, Said Yasseri, Marcelo Manzi Marinho, Natália Pessoa Noyma, Maíra Mucci, Grant Douglas, Miquel Lürling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lanthanum in Water, Sediment, Macrophytes and chironomid larvae following application of Lanthanum modified bentonite to lake Rauwbraken (The Netherlands)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences