Lanthanum in Water, Sediment, Macrophytes and chironomid larvae following application of Lanthanum modified bentonite to lake Rauwbraken (The Netherlands)

Frank van Oosterhout (Co-auteur), Guido Waajen, Said Yasseri, Marcelo Manzi Marinho, Natália Pessoa Noyma, Maíra Mucci, Grant Douglas, Miquel Lürling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lanthanum in Water, Sediment, Macrophytes and chironomid larvae following application of Lanthanum modified bentonite to lake Rauwbraken (The Netherlands)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds