Lanthanum modified bentonite behaviour and efficiency in adsorbing phosphate in saline waters

Maíra Mucci (Co-auteur), Grant Douglas, Miquel Lürling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lanthanum modified bentonite behaviour and efficiency in adsorbing phosphate in saline waters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds

Social Sciences