Laophontopsis Sars and the taxonomic concept of the Normanellinae (Copepoda: Harpacticoida): a revision

R. Huys, K.A. Willems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)203-227
  TijdschriftBijdragen tot de Dierkunde
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit