Large deletion of the peroxisomal acyl-CoA oxidase gene in pseudoneonatal adrenoleukodystrophy

B. Fournier, J.M. Saudubray, B. Benichou, S. Lyonnet, A. Munnich, J.C. Clevers, B.T. Poll-The

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Citaten (Scopus)
251 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)526-531
TijdschriftJournal of Clinical Investigation
Volume94
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit