Large Gatherings? No, Thank You. Devaluation of Crowded Social Scenes During the COVID-19 Pandemic

Claudia Massaccesi, Emilio Chiappini, Riccardo Paracampo, Sebastian Korb

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Large Gatherings? No, Thank You. Devaluation of Crowded Social Scenes During the COVID-19 Pandemic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences