Large mammalian herbivores affect arthropod food webs via changes in vegetation characteristics and microclimate

Yu Zhu* (Co-auteur), G. F. (Ciska) Veen, Robin Heinen, Deli Wang, Ming Jiang* (Co-auteur), Hui Jin, Elisabeth S. Bakker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Zoekresultaten