Large mammalian herbivores affect arthropod food webs via changes in vegetation characteristics and microclimate

Yu Zhu* (Co-auteur), G. F. (Ciska) Veen, Robin Heinen, Deli Wang, Ming Jiang* (Co-auteur), Hui Jin, Elisabeth S. Bakker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Large mammalian herbivores affect arthropod food webs via changes in vegetation characteristics and microclimate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences