Vele schrijfsters in een klein land: Het belang van internationale samenwerking

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

De meest recente geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw – Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900 (2009) – vermeldt wel enkele vrouwelijke auteurs, maar zo weinig dat je je afvraagt of Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 niet tevergeefs verschenen is. Gepubliceerd in het Nederlands in 1997 en later ook nog in een meer uitgebreide Engelse versie , presenteerde die bloemlezing-met-inleiding vele tientallen schrijfsters uit Nederland en Vlaanderen. Waren de meesten van hen niet de moeite waard om in ‘de’ literatuurgeschiedenis een plaats te krijgen? Dit roept belangrijke vragen op over hoe vrouwen- en algemene literatuurgeschiedschrijving zich tot elkaar verhouden.
Vertaalde titel van de bijdrageLarge numbers of women authors in a small country: The importance of international collaboration
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-23
Aantal pagina's7
TijdschriftHistorica
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit