Large-scale gene discovery in the Septoria tritici blotch fungus Mycosphaerella graminicola with a focus on in planta expression.

G.H.J. Kema, T.A.J. van der Lee, O. Mendes, E.C.P. Verstappen, R.K. Lankhorst, H. Sandbrink, A. van der Burgt, L.H. Zwiers, M. Csukai, C. Waalwijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1249-1260
  TijdschriftMolecular Plant-Microbe Interactions
  Volume21
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit