Large-scale generation and analysis of filamentous fungal DNA barcodes boosts coverage for kingdom fungi and reveals thresholds for fungal species and higher taxon delimitation

D Vu, Marizeth Groenewald, M de Vries, T Gehrmann, B Stielow, U Eberhardt, A Al-Hatmi, J.Z. Groenewald, G. Cardinali, J Houbraken, T Boekhout, Pedro W. Crous, Vincent Robert, G.J.M. Verkley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Large-scale generation and analysis of filamentous fungal DNA barcodes boosts coverage for kingdom fungi and reveals thresholds for fungal species and higher taxon delimitation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences