Large-scale geographical variation in eggshell heavy metal and calcium content in a passerine bird (Ficedula hypoleuca)

S. Ruuskanen, J. Morales, T. Laaksonen, J. Moreno, R. Mateo, E. Belskii, A. Bushuev, A. Jarvinen, A. Kerimov, I. Krams, C. Morosinotto, R. Mand, M. Orell, A. Qvarnstrom, F.M. Slater, H. Siitari, V. Tilgar, M.E. Visser, W. Winkel, H. ZangT. Eeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Large-scale geographical variation in eggshell heavy metal and calcium content in a passerine bird (Ficedula hypoleuca)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds