Large scale international replication and meta-analysis study confirms association of the 15q14 locus with myopia.

V.J.M. Verhoeven, P.T.V.M. de Jong, C.J. Hammond, C.C. Klaver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1467-1480
TijdschriftHuman Genetics
Volume131
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit