Large-spored Alternaria pathogens in section Porri disentangled

J H C Woudenberg, M Truter, J Z Groenewald, P W Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Large-spored Alternaria pathogens in section Porri disentangled'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences