L'arginine vasotocine est-elle présente dans la glande pinéale et dans l'origine sous-commisural des mammiferes?

P. Pévet, J. Dogterom, R.M. Buijs, B. Vivien-Roels, F.C. Holder, J.M. Guerné

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Physiology Paris
Volume76
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit