Larval development and biology of Canuella perplexa T. and A. Scott, 1983 (Copepoda, Harpacticoida).

M. Vincx, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)281-299
TijdschriftCahiers de Biologie Marine
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1979
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit