Laser treatment of central serous chorioretinopathy, of pigment epithelial detachments and of subretinal neovascularizations in senile disciform macular degeneration

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-61
TijdschriftOphthalmologia: Bulletin de la Société Belge d'Ophthalmologie
Volume197
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit