Lasting effects of chronic fluoxetine treatment on the late developing rat brain: Age-dependent changes in the serotonergic neurotransmitter system assessed by pharmacological MRI.

A. Klomp, J.L. Tremoleda, M. Wylezinska, A.J. Nederveen, M.G.P. Feenstra, W. Gsell, L. Reneman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)218-226
TijdschriftNeuroImage
Volume59
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit