Late-career work disengagement: the role of proximity to retirement and career experiences

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

59 Citaten (Scopus)
378 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Late-career work disengagement: the role of proximity to retirement and career experiences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences