Latent class analysis of the Yale-Brown obsessive-compulsive scale symptoms in obsessive-compulsive disorder.

K.L. Delucchi, H. Katerberg, S.E. Stewart, D. Denys, C. Lochner, D.E. Stack, J.A. Den Boer, A.J.L.M. Van Balkom, M.A. Jenike, D.J. Stein, D.C. Cath, C.A. Mathews

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)334-341
TijdschriftComprehensive Psychiatry
Volume52
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit