Later AOW, meer werkenden?

N.L. van der Gaag, C. van Duin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

75 Downloads (Pure)

Samenvatting

De AOW-leeftijd stijgt en we gaan later met pensioen. Maar leidt een hogere pensioenleeftijd nu echt tot (veel) meer werkenden? Dat loopt zo’n vaart niet. Vooruitberekeningen laten zien dat de huidige krimp van de beroepsbevolking niet zal omslaan in een sterke groei. Het lijkt dus verstandig om ons niet te rijk te rekenen, maar zuinig te zijn op onze arbeid.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Keywords

  • AOW-leeftijd
  • pensioenleeftijd
  • arbeidsmarkt
  • aantal werkenden

Citeer dit