Lateral gain control in the outer retina leads to potentiation of center responses of retinal neurons.

M. Van Leeuwen, I. Fahrenfort, T. Sjoerdsma, R. Numan, M. Kamermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6358-6366
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume29
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit