Latitudinal variability in the seroprevalence of antibodies against Toxoplasma gondii in non-migrant and Arctic migratory geese

C.A.M. Sandström, A.G.J. Buma, B.J. Hoye, J. Prop, H.P. Van der Jeugd, B. Voslamber, J. Madsen, M.J.J.E. Loonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-15
TijdschriftVeterinary Parasitology
Volume194
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit