Latitudinal variation for two enzyme loci and an inversion polymorphism in Drosophila melanogaster from Central and South America

J.P. Van 't Land, W.F. Van Putten, A. Villarroel, A. Kamping, W. Van Delden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Latitudinal variation for two enzyme loci and an inversion polymorphism in Drosophila melanogaster from Central and South America'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology