Latitudinal variation in soil nematode communities under climate warming-related range-expanding and native plants

R.A. Wilschut (Co-auteur), S. Geisen, H.J. Martens, O. Kostenko, M. De Hollander, F.C. Ten Hooven, C. Weser, B. Snoek, Janneke Bloem, Danka Caković, Tatjana Čelik, K. Koorem, Nikos Krigas, M. Manrubia, K.S.R. Ramirez, M.A. Tsiafouli, Branko Vreš, W.H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Latitudinal variation in soil nematode communities under climate warming-related range-expanding and native plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds