Latitudinal variation in wild populations of Drosophila melanogaster: heritabilities and reaction norms

J.P. Van 't Land, W.F. Van Putten, B. Zwaan, A. Kamping, W. Van Delden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)222-232
  TijdschriftJournal of Evolutionary Biology
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit