Lawrence Waldron - Pre-Columbian Art of the Caribbean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)209-210
TijdschriftNew West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids (NWIG)
Volume94
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit