Layer on layer. 'Computational archaeology' in 15th-century Middle Dutch historiography

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

303 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)344-358
TijdschriftLLC: the journal of digital scholarship in the humanities
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum22 dec. 2012
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 mei 2013

Citeer dit