Layers of Neuroscience

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Downloads (Pure)

Samenvatting

In a patch of cortex, laminae connect to different parts of the brain. Huber et al. (2017) demonstrate the ability of human neuroimaging to derive laminar information flow between brain regions, paving the way for human neuroscience applications.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1205-1206
Aantal pagina's2
TijdschriftNeuron
Volume96
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 dec. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Layers of Neuroscience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit