Layers of Variation: A Computational Approach to Collating Texts with Revisions

Elli Bleeker, Bram Buitendijk, R. Haentjens Dekker, D. Van Hulle, Vincent Neyt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftDigital Humanities Quarterly
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit