Laying date in the coot : effect of age and mate choice

A.C. Perdeck, A.J. Cavé

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)13-19
  TijdschriftJournal of Animal Ecology
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit