LD Wizard is Steen van Rosetta: Cultureel erfgoed als proeftuin om data te linken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4
TijdschriftE-data & Research
Volume15
Nummer van het tijdschrift02
StatusGepubliceerd - feb. 2021

Citeer dit