Le geste Linguistique. Review of Genesis 35. [Review of: Irène Fenoglio (2012) Genesis 35, ‘Le geste linguistique’]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTextualscholarship.nl
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit