Le mouvement saisonnier des prix des produits agricoles sur les marchés de Kinshasa

A. Reyns, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-58
TijdschriftCahiers Zairois de la Recherche et du Développement
Volume16
StatusGepubliceerd - 1973

Citeer dit