Leader of the SAC: molecular mechanisms of Mps1/TTK regulation in mitosis

Spyridon T Pachis, Geert J P L Kops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Leader of the SAC: molecular mechanisms of Mps1/TTK regulation in mitosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds