Leaf Blight of Buxus sempervirens in Northern Forests of Iran Caused by Calonectria pseudonaviculata

M. Mirabolfathy, Y. Ahangaran, L. Lombard, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  26 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1121-1122
  TijdschriftPlant Disease
  Volume97
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit